Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

O budoucnost transferu na AV ČR se není třeba bát

Licencování nebo spin-off? Odpovědi spojené s touto otázkou transferu nabídl čtvrtý modul školícího programu Transferářem snadno a rychle (TT BOOST). Zúčastnilo se devět kolegů ze sedmi ústavů AV ČR.

Program je vhodný pro zájemce, ze všech pracovišť AV ČR, kteří se chtějí rychle seznámit s prostředím transferu. Lektoři Michal Beluský a Jakub Hruška z CeTTAV jim ukázali, jak zvolit a promyslet cestu vědeckého výsledku na trh formou licencování a zakládání spin-off. Host modulu Jaromír Zahrádka, CEO a Managing Partner i&i Prague, s.r.o. pak účastníkům představil téma z pohledu investora.

Hlavním cílem bylo provést účastníky všemi aspekty a překážkami, které je při uplatnění těchto způsobů komercializace čekají tak, aby jejich výsledky měly šanci na úspěch. Na příkladech lektoři ukázali, co je třeba zvážit při stanovení nejlepší cesty technologie na trh. Upozornili nové transferáře na to, s čím se mohou setkat v praxi, jak správně postupovat a jak vyhodnotit rizika.

Licencování a spin-off

U licencování měli účastníci možnost probrat celý proces uzavírání licence krok za krokem. Od identifikace výsledku, který by mohl mít na trhu šanci, přes oceňování licencí, vyjasnění a ochranu práv, navázání komunikace s potenciálním nabyvatelem, zákonné úpravy smluv a vyhotovení návrhu termsheet smlouvy až po otázky týkající se vymáhání práv a správy patentů.

Téma spin-off probralo různé existující definice a jejich význam, finanční podporu spin-off společností v jednotlivých fázích jejich vývoje nebo řešení střetu zájmů. Účastníci si definovali akademický spin-off jakosubjekt, který je založen za účelem komercializace výsledků vědecké práce. Má svou vlastní právní subjektivitu a z mateřské organizace si s sebou bere duševní vlastnictví, technologii nebo existující výrobek a transformuje jej do nových výrobků anebo služeb.​

Přednášející se věnovali i administrativním procesům spojeným se zakládáním akademických spin-off, interním předpisům a schvalovacím postupům na půdě Akademie věd ČR. Školení je koncipováno jako interaktivní a účastníci se tak aktivně zapojili např. do promyšlení důvodů k volbě obou způsobů komercializace nebo vytvoření SWOT analýzy cestou spin-off.

„V tomto modulu věnovaném licencování a spin-off mě příjemně překvapila proaktivnost i znalosti letošních účastníků. Například důvody pro využití či nevyužití obou variant, které účastníci vypracovali během školení, byly přesné. Navíc si všimli i některých nepřesností v úpravě relevantních interních norem, kterých si předtím nikdo nevšiml, a přitom mohou být pro úspěch komercializace zásadní. O budoucnost transferu na AV ČR se proto nebojím, “ zhodnotil úroveň modulu lektor Jakub Hruška z CeTTAV.

Transferářské vzdělávání

Šestiměsíční, inovovaný program TT Boost je součástí transferářského vzdělávání, které pořádá CeTTAV (Centrum transferu technologií AV ČR). Je určeno pro zájemce, ze všech pracovišť AV ČR, kteří se chtějí rychle seznámit s prostředím TZT. Vyšší počet výzkumných pracovníků, kteří budou schopni se v problematice transferu orientovat, pomůže naplnit jednu z priorit Akademie věd ČR – přenos výsledků vědecké činnosti do praxe.

CeTTAV nabízí řadu dalších vzdělávacích kurzů např. ty individuální šité, tzv. na míru potřebám jednotlivých ústavů. Program spustilo centrum již vloni a pozitivní reference a ohlasy z pracovišť na sebe nenechaly dlouho čekat. Podrobnosti o kurzech a školeních všem ráda poskytne Barbora Jedličková, manažerka vzdělávání.