Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Kurz na objednávku pro UPT v Brně

Úvod do transferu se v Brně vydařil. Tzv. na míru, pro kolegy z Ústavu přístrojové techniky AV ČR připravil CeTTAV speciální program, úzce zaměřený na oblast, kterou se centrum zabývá.

Půldenní seminář Základní kurz transferu znalostí navštívilo 40 kolegů z ÚPT. Přednášeli Martin Smekal a Michal Beluský, podporováni manažerkou vzdělávání Barborou Jedličkovou (všichni CeTTAV). Pilotní program byl ochutnávkou z klasického kurzu Transferářem snadno a rychle.

Programy tzv. na míru jsou součástí transferářského vzdělávání, CeTTAV (Centrum transferu technologií AV ČR) je pořádá pro pracovníky AV ČR, kteří se chtějí zorientovat v oblasti TZT.

Esence transferu

Vedoucí CeTTAV Martin Smekal, představil transfer jako svébytný, moderní obor, promluvil o úloze CeTTAV a detailně představil nový katalog služeb centra. Věnoval se i požadavkům na součinnost s orgány AV ČR během jednotlivých fází transferu. V závěru vystoupení probral účel, a především postup, zakládání společností typu spin-off.  

Výsledkům výzkumu a jejich dělení, typům duševního vlastnictví a způsobu jejich ochrany, se věnoval právník a vedoucí projektového oddělení CeTTAV Michal Beluský. Doplnil i fakta o odměňování tvůrčích zaměstnanců a problematice poskytování licencí.

Portfolio nabízených transferářských i marketingových služeb kolegy překvapilo a vzbudilo živý zájem. Řada přítomných potvrdila, že si uvědomila až tady, jak efektivně může CeTTAV vědecké týmy podpořit.

Došlo i na PRAK

Živá diskuse provázela celý seminář. Největší zájem měli účastníci o PRAK, nový dotační program CeTTAV, resp. Akademie věd. Projekt PRAK se zaměřuje na podporu běžících případů TZT realizovaných na pracovištích AV ČR, které budou vybrány hodnotícím panelem PRAK. Vyhlášení první pilotní výzvy je plánováno na polovinu června t.r. CeTTAV se tak stává malou grantovou agenturou.

Brněnská akce byla úspěšná. Pilotní program ocenil i prof. Josef Lazar, ředitel Ústavu přístrojové techniky AV ČR, který vyjádřil přesvědčení, že transferářské vzdělávací programy CeTTAV budou mít v Brně pokračování.

Pozvánka na závěr

Nezapomeňte, že vás čeká další vydání TT Actual již 14. 6. Tentokrát s tématem Oceňování duševního vlastnictví, které přednese kolega z Fyzikálního ústavu AV ČR, pan Oskar Lažanský, samozřejmě jste srdečně zváni. Více informací najdete zde.