Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Lidé jsou klíč

6 vzdělávacích modulů, 6 interních lektorů, 5 hostů z praxe a 83 hodin intenzivní práce. Tolik stručné shrnutí prvního běhu inovovaného školícího programu Transferářem snadno a rychle. Za 3 měsíce prohloubilo jeho 9 účastníků své znalosti v transferu, mladé disciplíně na pomezí vědy a byznysu.

Předání certifikátů čerstvým absolventům se zúčastnila i Ing. Ilona Mullerová, DrSc., místopředsedkyně a členka předsednictva Akademické rady AV ČR, pověřená koordinací transferu znalostí a technologií do aplikační sféry.

Program je součástí transferářského vzdělávání, které pořádá CeTTAV (Centrum transferu technologií AV ČR), a je určen pro zájemce ze všech pracovišť AV ČR, kteří se transferem zabývají či zabývat chtějí. Nová verze se nechala inspirovat připomínkami účastníků minulých kurzů a nabídla interaktivitu, rozšíření některých témat, větší prostor pro výměnu názorů i zajímavé hosty z praxe. Zájem o diskusi s jedním z nich, Mgr. Vojtěchem Chloupkem z Bird & Bird na téma vymáhání práv z duševního vlastnictví, byl tak velký, že zamíchal s časovým plánem celého modulu.

Výsledek pohledem marketéra

Zásadní proměnou prošel i modul marketing. Teorii doplnila praktická cvičení s reálným vědeckým výsledkem. Dostalo se i na práci s informacemi a jejich řazení nebo na zásady prezentace před investory. Pozornost lektoři věnovali i sociální síti profesionálů LinkedIn. Prezentace výsledku byla i součástí závěrečné zkoušky. Praktickým přínosem modulu je pak 6 nových produktových listů, které obohatí nabídku v databázi Portálu transferu AV ČR.

Změny modulu shrnuje Radka Šmídová, manažerka Portálu transferu a lektorka modulu marketing: „Celý marketingový workshop byl jedna velká interakce, zakončená prezentováním nabízených technologií před investorkou a byznys koučkou Margaretou Křížovou. Vlastně už od začátku museli účastníci přijít takzvaně s kůží na trh. Znamenalo to pro ně podívat se na svou technologii jako na produkt a formulovat přesně proč, jak a komu je určená. A to ve vědeckém prostředí nemusí být vůbec jednoduché, je to ale zcela zásadní pro jednání s případnými zájemci, například investory.“

Hlas lidu hlas Boží

Názory na inovovaný školící program doplňuje Barbora Jedličková, koordinátorka vzdělávání CeTTAV: „Použiju slova jedné z absolventek – děkuji, že jsem se kurzu mohla zúčastnit, dozvěděla jsem se spoustu potřebných informací, a také vím, co znamená, když se řekne, že je něco intenzivní. Cením si navázání kontaktů s kolegy a transferáři z CeTTAV a poznání, že se na ně mohu kdykoli obrátit o radu a pomoc. Pevně doufám, že naše setkání nebyla poslední. A vím, že nemluvím jen za sebe.“

Centrum počítá s opakováním cyklu v příštím roce. Více informací vám nabídne oddíl Pro vědce na Portálu transferu AV ČR. Zde naleznete podrobnosti i k ostatním školícím programům zaměřeným na transfer znalostí a technologií, které CeTTAV pořádá.