Transfer znalostí

avcr-logo

PORTÁL TRANSFERU AV ČR

Propojujeme vědu s byznysem

Odstartoval jarní běh TT Boost

Školící program Transferářem snadno a rychle (TT BOOST) přináší účastníkům rozšíření pohledu na transfer znalostí, ale především úvod do problematiky přenosu výsledků vědecké práce do praxe. Do lavic letos zasedlo 11 kolegů z 8 ústavů.

Zahájení programu se zúčastnila místopředsedkyně Akademické rady Ilona Müllerová, v jejíž gesci je i transfer znalostí a technologií, která řekla: „Transfer není jednoduchý obor, ale je to jedna z našich priorit. Jsem ráda, že pracoviště začínají chápat důležitost této mladé disciplíny na pomezí mezi vědou a byznysem. Důkazem budiž i zájem o tento školící program. Děkuji také kolegům z CeTTAV za energii a píli, kterou do vzdělávacích aktivit vkládají.“

Šestiměsíční inovovaný program je součástí transferářského vzdělávání, které pořádá CeTTAV (Centrum transferu technologií AV ČR), a je určen pro zájemce ze všech pracovišť AV ČR, začínající v transferu, kteří se chtějí rychle zorientovat v prostředí TZT.

Téma prvního dvoudenního interaktivního semináře zahrnovalo motivaci různých skupin pro transfer znalostí, charakteristiku výsledků vznikajících ve vědeckém prostředí i nastavení interního prostředí podporujícího uplatňování výsledků v praxi. Na příkladech lektoři ukázali, s čím se mohou setkat v praxi a vyhodnotili, který z modelů by mohl být nejvhodnější.

Dá se do rozjetého vlaku nastoupit za jízdy, aneb co mohou udělat lidé, kteří by ještě letos školící program rádi absolvovali a nestihli první seminář?

„Pokud jste doposud neměli možnost se do kurzu přihlásit, tak nesmutněte. Jednu absenci vám odpustíme a první modul na základě individuální konzultace s vámi doženeme. Nerozmýšlejte se však příliš dlouho zbývá nám tu už jen jedno volné místo. Pokud potřebujete na promyšlení více času, kurz pro vás určitě otevřeme i v příštím roce,“ říká manažerka vzdělávání CeTTAV Barbora Jedličková.

Odborné transferářské vzdělávání je jeden z nosných programů CeTTAV. „Vyšší počet výzkumných pracovníků, kteří budou schopni se v problematice transferu orientovat, pomůže naplnit jednu z priorit Akademie věd ČR, přenos výsledků do praxe,“ dodala Ilona Müllerová.

Podívejte se na kompletní přehled vzdělávacích programů CeTTAV, včetně aktuálních termínů.