Výsledek hledání

Prostředky vynakládané na výzkum a vývoj v Česku dosáhly v roce 2021 rekordních 122 miliard korun. Oproti roku 2020 se tyto výdaje meziročně zvýšily o 7,5 %. Pandemie onemocnění covid-19 neměla na tuto oblast negativní vliv.
Transfer znalostí a technologií, motivace firem k financování výzkumu, Metodika 2017+, či Národní priority vědy a výzkumu, to byly hlavní body společného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a jejího mezinárodního poradního orgánu (Mezinárodní rady). Mimořádné jednání proběhlo koncem minulého týdne v Praze.
Další zasedání RVVI Rady pro výzkum, vývoj a inovace, se konalo 30.9. ve Strakově akademii. Radě předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřily volby do předsednictva Rady.
Licencování nebo spin-off? Odpovědi spojené s touto otázkou transferu nabídl čtvrtý modul školícího programu Transferářem snadno a rychle (TT BOOST). Zúčastnilo se devět kolegů ze sedmi ústavů AV ČR.